Thay đổi chậu cây hoa trà thế nào?

Thay đổi chậu cây hoa trà thế nào?

Không như các loại hoa khác hàng năm phải thay chậu, cây hoa trà rất ít rễ, sinh trưởng phát triển chậm, 2-3 năm thay chậu 1 lần.