Nhiệt độ có quan hệ thế nào với sự sinh trưởng phát triển của cây cảnh

Nhiệt độ bao gồm nhiệt độ không khí, nhiệt độ đất và nhiệt độ nước là điều kiện sống rất quan trọng của cây cảnh.

Nhiệt độ có quan hệ thế nào với sinh trưởng phát triển của cây cảnh

Sự sinh trưởng phát triển của cây hoa đều có nhiệt độ tối thích, tối cao và tối thấp. Các loài cây hoa nguyên sản ở vùng phía Nam có tập tính ưa ấm áp, nếu muốn trồng ở miền Bắc thì phải có biện pháp bảo quản ấm nếu không sẽ chết cóng, như cây mí, hoa bạch lan, măng leo, cây tóc tiên. Nếu có gió lạnh đột ngột phải chuyển vào nhà kính. Ngược lại những cây hoa nguyên sản ở phía Bắc muốn di chuyển xuống phía Nam phải để trong điều kiện mát mẻ nếu không sẽ rất khó sống.

Dựa vào tính thích ứng với nhiệt độ người ta chia ra cây không chịu rét, cây chịu rét và cây nửa chịu rét.

Những loài cây cảnh không chịu rét thường có nguyên sản ở vùng nhiệt đới và á nhiệt đới, những vùng có nhiệt độ đất <5⁰C thì cây hoa đó không sống nổi. Chỉ sống được trong kỳ không có sương muối. Những loài cây này thường sống 1 năm. Cũng có một số loài cây không chịu rét sống nhiều năm nhưng mùa đông phải chuyển vào nhà kính mới qua đông an toàn. Những cây hoa đó gọi là cây cảnh nhà kính và chúng có yêu cầu nhiệt độ không như nhau; có thể chia ra nhà kính nhiệt độ thấp, nhà kính nhiệt độ vừa và nhà kính nhiệt độ cao.

Nhiệt độ có quan hệ thế nào với sinh trưởng phát triển của cây cảnh

- Cây trong nhà kính nhiệt độ thấp yêu cầu nhiệt độ 8-15°C, tối thích 13-14°C như hoa trà, cúc lá dưa, cỏ anh đào lá nhỏ.

- Cây trong nhà kính nhiệt độ vừa yêu cầu nhiệt độ 12-21°C, thích hợp nhất là 18-19°C.

- Cây trong nhà kính nhiệt độ cao yêu cầu 17- 29°C, thích hợp nhất là 23-24°C, như cây trạng nguyên, cây đuôi lươn, hải đường trúc tiết.

Những cây hoa nửa chịu rét thường có nguyên sản ở các vùng ôn đới ấm, nếu áp dụng các biện pháp phòng rét là có thể qua đông, những loài này thường sống 2 năm như hoa kim diệc, môn kim hương, dâm bụt 3 màu.

Những cây chịu rét thường có nguyên sản ở vùng ôn đới và hàn đới, sống nhiều năm, rễ thắt, khi nhiệt độ thấp cây trên mặt đất bị chết khô nhưng phần dưới đất còn dinh dưỡng vẫn có thể nảy chồi khi trời ấm áp.

Một số cây trong nhà kính không chịu rét thường phải sưởi ấm để bảo đảm cho chúng qua đông.

Viết bình luận