Thu hái và bảo quản hoa tươi như thế nào?

Sau khi cắt hoa quá trình sinh lý của hoa có sự biến đổi, rất dễ chịu ảnh hưởng của điều kiện môi trường mà làm cho hoa héo, cắt hoa đến lúc chuyển đến nơi bán phải qua một thời gian và rất nhiều khâu, áp dụng các biện pháp bảo quản tươi là rất cần thiết. Hoa héo do nhiều nhân tố bên trong và bên ngoài gây nên.

Thu hái và bảo quản hoa tươi như thế nào

1. Các nhân tố bên trong

Nhân tố bên trong bao gồm sự mất nước, tiêu hao dinh dưỡng và sự lão hóa.

1.1. Mất sự cân bằng nước

Sau khi cắt, hoa mất cân bằng nước là vấn đề trọng tâm của sự lão hóa. Nguyên nhân của sự mất nước một mặt do tác dụng sinh lý của bản thân cây như mức độ linhin hóa (mức độ linhin hóa của thân cây cảnh tỷ lệ nghịch với sự hấp thu nước); mặt khác là do các vi sinh vật bịt kín ống dẫn ảnh hưởng đến sự hấp thu nước.

1.2. Sự tiêu hao dinh dưỡng

Sau khi cắt hoa năng lượng cần thiết trong quá trình sống phải thông qua quá trình trao đổi chất, phân giải các chất đồng hóa mà thu được. Tiềm lực sống của hoa phụ thuộc vào lượng dinh dưỡng tích lûy khi thu hái. Ngoài ra tỷ lệ hô hấp cũng ảnh hưởng đến sự kéo dài tuổi thọ của hoa cắt, cường độ hô hấp tăng lên, tiêu hao vật chất càng nhiều hơn, tuổi thọ càng ngắn.

Sự tiêu hao dinh dưỡng

1.3. Ethilen dẫn đến sự lão hóa

Ethilen là một chất khí sinh ra trong quá trình lão hóa. Nó có thế gây ra phản ứng xúc tác, chỉ cần một ít ethilen là có thể dẫn đến hoa cắt sản sinh một lượng rất lớn ethilen. Hiện tượng này gọi là "tự phát".

Đây là một hiện tượng thường thấy trong khi cắt hoa và quả. Ethilen dẫn đến sự lão hóa làm cho lá rụng, hoa rụng. Nhiều loài cây rất nhạy cảm như cây hoa hồng, cây cẩm chướng, cây thủy tiên, cây lan tím, cây cỏ cá vàng. Nhưng một số cây cảnh không nhạy cảm với chất ethilen.

2. Các nhân tố bên ngoài

• Sự xâm nhiễm của vật gây bệnh có thể bịt ống dẫn làm cho cây hoa héo

• Nhiệt độ, độ ẩm không thích hợp: Nhiệt độ cao có thể làm cho cây bốc hơi nhanh, tiêu hao nhiều do hô hấp nhả lượng khí ethilen nhiều, mặt khác do sự xâm nhiễm, lây lan của vật gây bệnh, độ ẩm không khí thấp làm tăng tốc độ bốc hơi cũng làm cho quá trình sinh lý, sinh hóa của cây tăng nhanh và làm cho cây bị lão hóa.

Viết bình luận