Quy hoạch và thiết kế vườn ươm để trồng cây cảnh như thế nào?

Vườn ươm và nhà kính là một dạng sản xuất cây cảnh ở trình độ kinh doanh cao. Muốn sản xuất một khối lượng lớn cây cảnh phục vụ cho công việc lục hóa đô thị hay cơ quan ta thường phải làm vườn ươm và nhà kính để ươm cây cảnh.

vuon-uom-chuyen-si

1. Đặc điểm vườn ươm và lựa chọn đất

Vườn ươm có những đặc điểm: kinh doanh lâu đài, quy mô lớn, diện tích rộng, nhiều loại cây con, số lượng cây lớn, chu kỳ dài, quản lý kinh doanh tỉ mỉ, sản xuất tập trung, trình độ kinh doanh cao. Cho nên trong tổng quy hoạch đô thị, chọn đất làm vườn ươm phải xem xét toàn diện các nhân tố điều kiện tự nhiên và mức độ kinh doanh. Cụ thể ta cần chú ý đến mấy mặt sau

1.1. Địa hình

Đất vườn ươm phải chọn nơi thoát nước, địa hình bằng phẳng, đất rộng, độ dốc khoảng 3° là vừa. Những vùng trũng tích nước, lộng gió và xung quanh có bụi khói và khí độc không thích hợp cho việc lập vườn ươm.

1.2. Nguồn nước

Vườn ươm phải được đặt nơi gần nguồn nước như dòng sông, ao hồ, kho chứa nước. Nếu không có điều kiện trên phải đào giếng và đặt máy bơm tưới.

1.3. Đất

Vườn ươm đặt nơi có đất thịt nhẹ hoặc đất pha cát, độ phì cao trung tính hoặc hơi chua, hoặc hơi kiềm. Những nơi mới khai hoang nếu chết đất kém phải tiến hành cải tạo đất. Đất chua có thể bỏ thêm vôi để trung hòa; đất kiềm có thể tăng thềm cát, lúc nghiêm trọng cần đào rãnh thoát nước rửa kiềm. Đối với khu đất hoang cần cày ải phơi đất, xúc tiến phong hóa đất và bón nhiều phân hữu cơ. Những vườn ươm nhỏ phương pháp lý tưởng là sử dụng đất nơi khác đưa về để cải tạo.

Đất

2. Thiết kế khu vườn ươm

Trước khi quy hoạch cần vẽ bản đồ địa hình địa vật tỷ lệ 1:500-1:2000, và thu thập các tài liệu về tình hình khí hậu, đất đai, sâu bệnh hại để làm căn cứ cho quy hoạch, sau đó căn cứ vào nhiệm vụ chăm sóc cây con, tỷ lệ loài cây tiến hành điều tra điều kiện tự nhiên đất vườn ươm.

2.1. Quy hoạch đất sản xuất

Quy hoạch đất sản xuất có thể chia ra các khu gieo hạt, khu giâm hom, khu cấy cây con, khu cây lớn, khu cây mẹ, khu cây nhập nội...

2.2. Quy hoạch khu đất phụ

Khu đất phụ phải thoả mãn nhu cầu sản xuất, chiếm ít đất. Bao gồm hệ thống đường, hệ thống thoát nước, nơi xây dựng. Hệ thống đường cần thuận lợi cho việc vận chuyển, lập các mạng lưới dẫn nước và thoát nước thuận tiện nhất.

Viết bình luận