Kiến Thức Cây Cảnh

Nhu cầu nước của cây cảnh?

Nhu cầu nước của cây cảnh?

Các loài cây cảnh do môi trường địa lý vùng nguyên sản khác nhau nên lượng nước mà cây cần cũng khác nhau,

Cây cảnh có bao nhiêu loài?

Cây cảnh có bao nhiêu loài?

Cây cảnh có khoảng 4.000 loài. Có nhiều cách phân loại khác nhau, có thể căn cứ vào đặc trưng hình thái