Các nguyên tố dinh dưỡng có ảnh hưởng gì đến màu sắc của cây hoa?

Màu sắc của cây hoa ngoài ảnh hưởng do gen di truyền, còn liên quan đến các nguyên tố dinh dưỡng trong phân bón. Nhiều nghiên cứu chứng minh các nguyên tố khác nhau có ảnh hưởng khác nhau đến màu sắc của cây hoa.

Các nguyên tố dinh dưỡng có ảnh hưởng gì đến màu sắc của cây hoa

Các nguyên tố C,H,N,O là vật chất dinh dưỡng cơ bản của sự sống đối với cây, nếu thay đổi điều kiện và số lượng cung cấp 4 nguyên tố đó bằng nhân tạo, màu sắc của hoa cũng thay đổi.

Như hoa màu đỏ nếu cung cấp đạm quá nhiều, màu đỏ sẽ giảm, nếu tăng lượng cung cấp hợp chất Cacbon cūng sẽ làm hoa đỏ nhạt đi. Hoa cúc thu màu xanh nếu thiếu đạm, màu hoa sẽ biến thành xanh nhạt thậm chí thành màu trắng.

Hai nguyên tố P,K đối với cây hoa màu nhạt cũng có ảnh hưởng rất lớn. Ví dụ hoa cúc thu màu xanh lục sau khi phun KH₂PO₄ 1% màu hoa thêm xanh.

Cây hoa màu xanh lam bón thêm phân Kali, có thể làm cho màu hoa càng xanh lam hơn, tươi hơn và khó mất màu. Đối với hoa hồng nếu bón Kali sẽ làm cho hoa hồng hơn, lâu hơn.

Các nguyên tố Fe,Mn,Mo,Cu,Mg đều tham gia vào quá trình tổng hợp hợp chất màu.

Khi hoa thiếu Fe,Mn, mặt lá sẽ xuất hiện hiện tượng mất màu; cây có hoa màu đỏ, nếu thiếu Fe,Mn thì hoa sẽ nhạt dần, thời gian hoa tươi cũng ngắn, rất dễ bị mất màu. Như cây nguyệt quế hoa vàng trong kỳ ra nụ, phun 0,5%Mo và Cu lúc nở màu hoa sẽ thể hiện màu vàng sáng rất đẹp mắt. Nếu tưới phân Mg cho cây hoa màu xanh lục thì màu xanh càng tươi hơn.

Điều dáng nêu ra là tuy các chất dinh dưỡng cung cấp bên ngoài có thể điều chỉnh và thay đổi màu cây hoa, nhưng sự thay đổi đó không mang tính di truyền.

Viết bình luận