Có mấy loại phân bón cây cảnh?

Nói đến phân bón ta cần biết cây cảnh cần chất dinh dưỡng nào. Các chất dinh dưỡng duy trì sinh trưởng của cây gồm 10 nguyên tố sau: H, O, N, C, S, P, K, Ca, Fe, Mg, trong đó N, P, K có nhu cầu lớn nhất. Ngoài ra cây còn cần một số chất vi lượng như: B, Zn, Cu, Mo. Những nguyên tố đó thường có trong phân bón và đất. Phân bón thường được chia ra phần hữu cơ và phân vô cơ.

Có mấy loại phân bón cây cảnh

Đặc điểm của phân hữu cơ là hiệu lực kéo dài, đủ các chất dinh dưỡng, có tác dụng cải tạo đất lớn. Nhưng trước khi dùng phải thông qua xử lý lên men cho đến khi mất mùi thối mới dùng. Phân hữu cơ lại được chia ra phân động vật và phân thực vật.

- Phân động vật bao gồm phân, nước giải, xương gia cầm gia súc và các chất thải khác của động vật.

- Phân hữu cơ thực vật bao gồm phân bánh dầu, xác tương, cỏ dại, vỏ quả, lá cây, phân xanh, bã rượu.

Phân vô cơ là các nguyên tố dinh dưỡng khoáng được chế tạo bằng phương pháp tổng hợp hóa học từ đá thiên nhiên, như urê (NH₄)₂SO₄, NH₄Cl,NH₄NO₃... trong phân đạm; bột khoáng lân trong phân lân; KCl, K₂SO₄ trong phân Kali. Phân lân có lúc dùng làm phân bón lót, các loại phân khác chỉ dùng để bón thúc. Hiệu lực của phân vô cơ nhanh nhưng nếu bón đơn thuần không bền.

Viết bình luận