Pha chế dung dịch dinh dưỡng như thế nào?

Dinh dưỡng trong dịch nuôi cây thường có hơn 10 nguyên tố: N, P, K, Ca, Fe, Mg, S, B, Zn, Cu, Mo, Cl và một số nguyên tố vi lượng. Chúng tồn tại ở dạng muối. Song khi cây hấp thu dinh dưỡng không phải hút phân ở muối mà hấp thu các ion liên quan. Người ta thường nói nhất nước, nhì phân, trên thực tế là dùng dung dịch dinh dưỡng để nuôi cây. Hiện nay trên thế giới các nước tiên tiến đã dùng dung dịch dinh dưỡng rất rộng rãi, không chỉ dùng cho cây hoa, cây cảnh mà còn dùng cho cả trồng rau. Những nhà ở trên lâu không có đất nếu lợi dụng được cửa sổ một không gian hẹp cũng có thể dùng dịch dinh dưỡng để trồng hoa, trồng rau và có tác dụng làm đẹp môi trường.

Pha chế dung dịch dinh dưỡng như thế nào

Các nguyên tố trong dung dịch dinh dưỡng khi pha chế cần căn cứ vào các loài hoa và kỳ sinh sản khác nhau. Pha chế các nguyên tố thông thường được giới thiệu ở biểu 2.

Biểu 2. Dịch dinh dưỡng thông thường

Hóa chất

Số lượng (g/l)

Nitrat kali (KNO3)

0,70

Nitrat calci (Ca(NO3)2

0,70

Supe photphat calci [CaSO4+Ca(HPO4)2]

0,80

Sunphat manhê (MgSO4)

0,28

Sunphat sắt [Fe2(SO4)3]

0,12

Axit bo (H3BO3)

0,0006

Sunphat mangan (MnSO4)

0,0006

Sunphat kẽm (ZnSO4)

0,0006

Sunphat đồng (CuSO4)

0,0006

Amonat molipden [(NH4)5Mo7O24.4H2O]

0,0006

Trong phương pháp này khi sử dụng cần căn cứ vào yêu cầu cụ thể của cây hoa, loại nguyên tố và lượng dùng mà tăng thêm hay giảm bớt. Lúc pha chế căn cứ vào yêu cầu dinh dưỡng, cân trực tiếp các loại muối (không cần tính), thêm vào trong mỗi lít nước là được.

Theo quy định dung dịch dinh dưỡng pha xong phải xác định độ pH, có thể dùng axit sunphuric loãng hoặc NaOH để điều chỉnh. Độ pH ảnh hưởng trực tiếp đến trạng thái, chuyển hóa, tính hiệu quả của dung dịch dinh dưỡng và sinh trưởng của cây, cho nên trong quá trình nuôi trồng hoa nên tiến hành thường xuyên và định kỳ xác định độ pH.

Dịch dinh dưỡng không chỉ có thể trực tiếp nuôi hoa bằng nước mà cả khi dùng cát, đá xốp. Nếu thiếu dinh dưỡng có thể căn cứ vào nồng độ dịch dinh dưỡng mà bón cho cây. Mặt khác sau khi trộn các nguyên tố, cần thêm một ít chất bám dính, lấy máy ép viên ép thành viên phân, khi sử dụng thêm 1 lít nước để hòa tan và có thể làm dịch phân cho cây hoa, cũng có thể phun lên cây để bón thúc ngoài rễ.

Viết bình luận